Friday, October 18, 2013

وقتی نتانیاهو از آزادی مردم ایران حرف می زند .. من همان حرفی به ذهنم می رسد که وقتی که بوش به اسم «لیبرتی» عراق را با خاک یکسان کرد: «تو دیگه خفه!!»

بروم یک صفحه در فیسبوک بزنم به این اسم «تو دیگه خفه!!» برای این موارد.
Post a Comment