Saturday, June 29, 2013

من یک میلیون برابر انچه که بر مردم اطرافم .. بر اینها که دست تقدیر عین برگ می ریزدشان توی کوچه های زندگی ام .. و موج می خوردند می روند و می ایند ... و ناپدید می شوند و ریزریزریز می شوند ... بر دوستان این سالهای پایان ناپذیرِبعد از تو سخت می گیرم ... بر تو ... با تو سخت گرفتم. گاهی فکر میکنم چقدر خوب است که دیگر سنی از من گذشته است و هیچ مردی یا زنی در من هیچ هیجانی ایجاد نمی کند ... نمی تواند بکند ... در کنار تو ... در حضور تو این حس وصف ناشدنی سنگین و غیر قابل تحمل خواستن چیزی که خواستنی نبود را تجربه کردم .. و برای همیشه با خودم اوردم ... و شاید بخت با من یار بوده است که بعد از تو هرگز دیگری را ندیدم که فقط حضورش بتواند نفسم را اینطور به شماره بیاندازد .. که حتی یاد تو. گاهی فکر می کنم چقدر خوب است که دیگر سنی از من گذشته است ... و یکجایی در پشت سر تو را دیدم .. و تو را خواستم ... تا سر حد خشم. (تا حالا خشمگین شده ای؟) تا سر حد بیزاری. تا سر بیهودگی. تا سر جد تنهایی.


Friday, June 7, 2013

ضمنا حالا که مردم می توانند به اعتراض علیه رد صلاحیتها برخیزند ... رادیکالهای ایرانی به جای استفاده از شرایط و تشویق مردم به اعتراض به عملیت هیئتهای رد صلاحیت ... خوشحالند ملت کسی را ندارند بهش رای بدهند و کاملا از اینکه حکومت ممکن است در مقابل خواسته هایشان سرسوزنی کوتاه بیاید ناامیدند! رفسنجاني وزير فرهنگش محمد خاتمي بود و وزير اطلاعاتش فلاحيان يعني انتشار كتاب آزاد بود و خواندن كتاب اما نويسنده ها را سر به نيست مي كردند. . . . پانويس: اين استاتوس اصلا بيانيه ي انتخاباتي نبود ... همينطوري ياد دوران قبل از رياست جمهوري خاتمي افتادم ... كه خيلي ها تصوري از ان ندارند ... و خيلي ها به صرفشان نيست كه داشته باشند.


Wednesday, June 5, 2013

موهاي خيلي كوتاهش از شكل افتاده ... آرايشگاه نرفته ... ماشين برداشته با بالاتربن نمره سرش را زده ... ١٠٠ دلار ارايشگاه را اهدا كرده به "سوسياليست كانادا"!


Tuesday, June 4, 2013

شب تا مي خواد حرف بزنه ... من خودمو به خواب زدم


Monday, June 3, 2013

قالیباف گمانم با ادعای اینکه دستور حمله به کوی دانشگاه را خودش صادر کرده است از مرحله ی تایید صلاحیت گذشت ... رفسنجانی هم اگر دلش را داشت و به نقش خودش در اعدامهای سال 67 یا قتل های زنجیره ای اشاره میکرد حتما تایید صلاحیت می شد.


Saturday, June 1, 2013

Let us get rid of Governor General for good ...Senate ... all undemocratic unelected appointed officials ... used by government to get a free pass when it should not (Do U remember the first Canadian coalition government & GG & the Prorogation?)