Tuesday, June 30, 2009
در این کوچه هایی که تاریک هستند
من از حاصل ضرب تردید و کبریت میترسم
من از سطح سیمانی قرن میترسم

من در طلوع گل یاسی از پشت انگشتهای تو بیدار خواهم شد
و آن وقت حکایت کن از بمبهایی که من خواب بودم و افتاد
حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد


Friday, June 26, 2009

وضعیت ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی اش، شرایط مذهبی اش، تاریخش، یا نمی دانم اصلا به چه خاطر همیشه از هیچ فرمول تا حالا کشف شده ای پیروی نمی کند:

با توجه به اعتراضات فراگیر مردم در سراسر کشور و تحوه ی عملکرد سرکوبگرانه ی رژیم:
- اسراییل پر و پا قرص ترین مبلغ «لزوم کمک به مردم ایران» است
-سناتورهای امریکایی (که ته همه شان معلوم است به کجا بند است) برای کمک به مردم ایران تبلیغ می کنند.
سران جی-۸ به طرفداری ملت ایران، دولت را تحت فشار میگذارند.
-اتحادیه اروپا برای کمک به آزادیخواهان ایران، از به رسیمت شناختن دولت سرباز میزند
- استرالیای ضد مسلمان راست راست راست در سفارتش را به روی ملت زخمی باز می کند
-استیون هارپر اسراییل دوست که از خق و حقوق مسلمانان خودش در موج آنتی تروریزم در امریکای شمالی دفاع نمی کند و بدترین مواضع را در این خضوض دارد از اصلاحطلیان ایرانی دفاع می کند
-همه ی کشورهایی که در خصوص جنایات امپریالیزم در خاور میان و در امریکای لاتین ساکتند اینجا جلودار دفاع از حقوق ایرانیان شده اند
- چین و روسیه و هر کشوری که در سیاست خارجی در تضاد با امریکاست از احمدی نژاد حمایت می کند.
-فلسطینی ها که از مظلومترین ملت های جهانند از احمدی نژاد طرفداری می کنند ...


اگر ایرانی نبودم، اگر خصوصیات دولت کنونی ایران و سیستم حکومتی ایران را نمی دانستم، اگر تا این جد از سیاستهای داخلی و خارجی اسراییل بیزار نبودم و نمی دانستم که اهدافش در خاور میانه چی هست، اگر نمی دانستم امریکا با حمله به عراق و به خاک سیاه نشاندن منطقه با سیاستهای جنگ طلبانه اش در چاهی افتاده است که لااقل ۱۰ سال وقت لازم دارد که از بیرون بیاید، و وقتی بیای همان قلدر زورگویی ی شود که به کار همه جهان کار دارد و تا در جایی سیستم به سمت سوسیالیزم تمایل پیدا کند لشکرش را راه می اندازد و به آنجا حمله می کند ... اگر نمی دانستم که سیاستهای خارجی احمدی نژاد و خامنه ای -همانند صدام- چه فراوان آب به آسیاب راستهای همه ی جهان ریخته است ... و اگر نمی دانستم نفت به چه کار می آید ...
شاید باور می کردم که امریکا مصلح جهان است و اروپا مرکز تمدن آن ... واینها می خواهند ملتم را نجات دهند ... هه!


Friday, June 12, 2009

بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸

چند ساعتی ست که پای کامپیوترم ... و آنقدر دلخورم که هر چی می نویسم شکل بد و بیراه می گیرد و بوی یاس و مرگ می دهد ...

پانویس:اینها هم مثل صدام تا امریکا/اسراییل را به خاک وطن نکشند و از ایران افغانستان/عراق ی دیگر نسازند دست برنمی دارند ... احمدی نژاد می خواهد نامی برای خودش در تاریخ بسازد گمانم: «مسلمانی که به اسراییل حمله کرد» ... قیمت نشر این فصل تاریخ را ملت پرداخت خواهد کرد ....

پانویس دوم: حسم نسبت به آنچه اتفاق افتاد در ایران مشابه حسم بود به این عکس و ماجرایش ... چیزی فرای تحمل
با اینکه تحمل نگاه کردن به این عکس را ندارم اینجا می گذارمش تا یادم نرود.