Tuesday, December 24, 2013

هر کدامشان که می خواهند به تو بقبولانند که برای جنگی که می خواهند اغاز کنند دلایل موجهی دارند گوش نکن ...
حالا من می بینم که بمب هم روی سرمان می ریزند و ما بهشان حق می دهیم
Post a Comment