Monday, February 17, 2014

من همیشه فیلمهای احمقانه و یکطرفه ای مثل جیمز باند و رامبو و اسلحه ی مرگبار و دروغهای حقیقی هالییود را تحقیر کرده ام ... با این شخصیت پردازی شان از جاسوسهای سکسی و خوش قیاقه ی غربی ... عوامل متعصب و احمق و فاسد شوروی و کره ی شمالی و چین ... با مردهای زشت .. و زنانشان که تا پشم های سینه ی شان کانری را می بینند وطنپرستی شان یادشان می رود

در یک هفتهی گذشته ... نحوه ی گزارش مدیا از سوچی در کانادا ... مدل سناریوی قیلمهای بالا به نظرم رسید .. لابد باز خط و ربط و مدل گزارشها را سیا به مطبوعات ابلاغ کرده است
همانطور که راجع به سوریه و لیبی

سی بی سی علنا می گوید: "این المپیک نیست .. این پوتین است"
موضوع غارت جهان است توسط امریکا و روسیه و چین
و ذهن ما که توالت عمومی مدیاست
.
.
.
پانویس: نمی دانم ویکی لیکز بود یا مدارکی که ادوارد اسنودن رو کرد که نشان می داد سازمان سیا خط و مشی گزارشات خبری سی ان ان از میدل ایست را تعیین می کند
Post a Comment