Tuesday, April 23, 2013

یادداشتهای امروز:

1- خیلی بامزه است که این همه موضوعات پراهمیت و قابل توجه در سطح اجتماعی/سیاسی امروز هست .. مثل جنگ ... تروریسم ... مونسانتو ... نئوکولونایزیشن خصوصا در افریقای امروز ... پرایوتایزیشن سرویس های اجتماعی ... نابودی جنگلها ... کمبود اب ... و و و و ... و هنوز توی محیطهای ایرانی فیسبوکی می گردی و صحبت از حمله ی اعراب به ایران است

2- در همان روزی که در بوستون بمبی منفجر شد در دو نقطه ی دیگر جهان هم بمبهایی منفجر شدند ... اما مدیا تمرکز کرد روی بوستون ... مردم بوستون زندگی شان مختل شد ... همه جا عکس و خبر و مقابله و مقاومت ...
من فکر نمی کنم اشکال از مردم امریکاست ... که مثلا نازک نارنجی هستند ... که خشونت دولتشان به همه ی دنیا را نادیده می گیرند و فقط برایشان مهم است آب از آب خودشان تکان نخورد ... نه .. من فکر می کنم ایراد از مردم جاهای دیگر است ... که مثل امریکایی ها اینقدر زندگی را حقوق خودشان و جدی نمی گیرند ... که می گذارند هزار هزار بمب بر سرشان ریخته شود و زیر پایشان منفجر شود و باز می روند دنبال ان یک لقمه نان که شکمشان را سیر کنند و سرشان را میاندازند پایین و نمی گویند نه
الان باید مردم پاکستان و یمن توی خیابانها بنشینند تا امریکا بمبارانهایش توسط درون ها را متوقف کند ...
الان باید مردم افغانستان درخواست کنند که امریکا و روسیه تمام خرابی های 50 اسل گذشته را بازسازی کنند ... و مردم عراق ...
ما خودمان بیش از همه باور کرده ایم که شهروند درجه ی چندم جهانیم ...

3- صحبتها و اخبار در مورد ایران در سی بی سی اصلا خوب نیستند ... امروز این پلات ترور در راه اهن تورنتو را به ایران مرتبط کردند در اخبار ... و خوب در محیط اپوزیسیون خارج از کشور هم هواداران تحریم و جنگ ... سکولارهایی که محافل پرواسراییل دارند خرج دم و دستگاهشان را می دهند ... و مجاهدین خلق که به همت ریپابلیکن پارتی کانادا از لیست تروریستها در امده اند و در سر خیال به قدرت رسیدن در ایران را دارند ... و رد پایشان در فحاشی های این طرف و انطرف به گروه های معتدل مخالف جنگ هست ... مشخصا در سوشیال نت ورک دارند موقعیت خودشان را تثبیت می کنند ...
دیدن اینکه ادمهایی که به مفهوم انقلاب اعتقاد ندارند ... و از دخالت خارجی هم هراسانند به راحتی برچسب جاسوس و مزدور می خورند ... و انها که از عملکرد امریکا در عراق و افعانستان و سوریه دفاع می کنند سکولار و مترقی و ازادیبخش محسوب می شوند من یکی را از اپوزیسیون ایران در خارج از کشور بیزار کرده است

4- در عمل از محیط ایرانی تورنتو به دورم. از اجتماع به طور کلی.
Post a Comment