Friday, June 7, 2013

ضمنا حالا که مردم می توانند به اعتراض علیه رد صلاحیتها برخیزند ... رادیکالهای ایرانی به جای استفاده از شرایط و تشویق مردم به اعتراض به عملیت هیئتهای رد صلاحیت ... خوشحالند ملت کسی را ندارند بهش رای بدهند و کاملا از اینکه حکومت ممکن است در مقابل خواسته هایشان سرسوزنی کوتاه بیاید ناامیدند! رفسنجاني وزير فرهنگش محمد خاتمي بود و وزير اطلاعاتش فلاحيان يعني انتشار كتاب آزاد بود و خواندن كتاب اما نويسنده ها را سر به نيست مي كردند. . . . پانويس: اين استاتوس اصلا بيانيه ي انتخاباتي نبود ... همينطوري ياد دوران قبل از رياست جمهوري خاتمي افتادم ... كه خيلي ها تصوري از ان ندارند ... و خيلي ها به صرفشان نيست كه داشته باشند.
Post a Comment