Sunday, December 8, 2013

گزارش یک هیئت پزشکی تحت نظر سازمان ملل در مورد استفاده ی امریکا از بمبهای با کلاهک شیمیایی نوک زبان الترناتیو مدیا بود ... جزییات و امارش ... امار وحشتناک کودکان ناقص الخلقه ... که از هیروشیما بیشتر است ...
و بالطبع ان گزارش استفاده ی اسراییل و ناتو از بمب های شمیایی ...
که یکباره قضیه ی اسد و بمباران شیمیایی و سوریه در جهان عمده شد

در زمان جنگ جهانی دوم امریکا «مردم» ژاپن را بمباران اتمی کرده است
در زمان جنگ ویتنام امریکا ویتنام را بمباران شیمیایی کرده است
در زمان حمله ی شیمیایی عراق به ایران امریکا همدست عراق بوده است
در زمان حمله ی شیمیایی عراق به کردستان امریکا ساکت نشسته است
از زمان جنگ کویت امریکا عراق را بمباران شیمیایی کرده است ...
امریکا در لیبی هم از بمبهایی با کلاهک های یورانیوم استفاده کرده است

حالا منتظر دخالت بشر دوستانه ی امریکا هستیم برای رژیم چنچ بعدی
"اسد «باید» برود!"
رفیق سکولار و رفیق شاه پرست و رفیق داس-چکش-ستاره ی ما در جوابت که اصرار داری سرنوشت مردم سوریه را باید مردم سوریه به دست بگیرند و نباید به این گرگهای "جامعه ی جهانی" اجازه داد بیش از این کشور را نابود کنند که کرده اند ... همه همین را مثل طوطی تکرار می کنند ...

بعد دوستانم می گویند چرا لیلا مثل سگ پاچه می گیرد!
Post a Comment