Thursday, February 21, 2013

پدر تمبر ایران (امروز) در گذشت
پدر فیزیک ایران پریروز
پدر شعر نو آنروز
پدر ریاضیات پسان فردا
پدر وبلاگستان فلانقدر زندانی شد
پدر کودکان مبتلا به هموفیلی فلان شد

جامعه ای که دچار مرض patriarchy مزمن است همین می شود دیگر!
و از امام شدن خمینی دادمان در می اید.
Post a Comment