Saturday, December 13, 2014

سوالاتی در باب زبان:

 یک سوال از ادمهایی که مثل من به فحاشی علاقه دارند ... اما کیفیت فحش برایشان مهم است
یکی از فحشهای معمول به زنان در غرب هست: Bitch ...
معنای لغوی اش هست "سگ ماده" که اساسا و اصولن -لااقل در امریکای شمالی - برای ان به کار نمی رود ... سگ ماده طفلک هیچ ایرادی هم ندارد.
"بیچ" قرار است برای زنی به کار برود که "خلاف"کار است ... یعنی تقریبا معادل "هرزه"
ولی کاربرد معمولش باز حتی در هرزگی زن نیست ... باز در نشان دادن "بدجنسی " یا "تندی" زن است

مثلا اگر تو همکار یا رئیس زنی داری که اذیتت میکند به دوستت می گویی:
she is such a bitch
در عین حال اگر یک زنی بد اخلاقی کند .. تند دهانی کند ... رفتاز تند زننده ای داشته باشد مردها می گویند:
... stop bitching! ... or She was bitching when I left!
"بیچ" برای مردها وقتی به شدت تحقیر کننده و جنسی است ... یعنی مثلا به ادم ضعیفی که چاکری قلدرها را می کند می گویند بیچ .. باز در مفهوم جنسی اش
و حتی وقتی در زندان یک دسته گانگستر پسر جوانی را دائم و گروهی مورد سو استفاده ی جنسی قرار می دهند - لازم می دانم همه راجع به مخیط زندانهای امریکا مطالعه کنند و ببیند چه جوری کار می کند خصوصا در باب اصلاح اخلاقی! - دیگران به او می گویند بیچ ... مثلا پلیس می پرسد:
Are you their bitch?!!
که اینجا می شود هرزه .. در مفهوم جنسی اش.

 ***
فحش خیلی مصطلحی که اصلا اینقدر هم بار ندارد در انگلیسی هست:
Son of a bitch
که معنایش می شود: حرامزاده
این دیگر رد خور ندارد ... مثل حرامزاده در فارسی، این همه جا تکرار می شود ... (من خودم هی باید جلوی خودم را بگیرم و مثلا نگویم حرومزاده ها باز عراق را بمباران کردند ... فحش خوش وزنی است ... ولی بار اجتماعی/جنسی/اخلاقی غیر قابل قبولی دارد . باید از ان پرهیز کرد ...)

 ***
خوب حالا سوال این است ...
ایا فحش bitch را بیاد کلا از وکبلری حذف کرد ... یا باید به تساوی برای مرد و زن به کارش برد؟
Post a Comment